Aan de gegevens vermeld op deze website kunnen geen rechten worden ontleend,   design by RiDi ©

 

 

 

 

 

 

Brouwerswal 22                    |                    8401 DA                    |                    Gorredijk                    |                    0513 460 064                    |                    info@woonstijlmakelaars.nl

Nieuwbouw woningen en locatie’s

Onderstaand treft u een overzicht van ons actueel aanbod in nieuwbouw locaties.

 

Momenteel is er geen aanbod in nieuwbouw woningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar moet ik op letten bij het kopen van bouwgrond

Natuurlijk gaat u bij het kopen van een bouwkavel niet over één nacht ijs. Er zijn nu eenmaal veel zaken die bij de aankoop van bouwgrond een rol spelen.

Zo moet u onder meer letten op:

- De afmeting, vorm en ligging van de kavel (bijvoorbeeld t.o.v. de zon)

- Heeft de kavel een woonbestemming?

- Wat zijn de gemeentelijk bebouwingsvoorschriften?

- Is er al een schone grondverklaring?

- Hoe diep moet er gefundeerd worden, en is heiwerk noodzakelijk?

- Wat is de grondwaterstand?

 

Tips voor een geslaagde aankoop van een bouwkavel:

Vraag voor aankoop van uw bouwkavel aan de gemeente of de grond een woonbestemming heeft en wat de bebouwingsvoorschriften zijn.

De gemeente kan namelijk richtlijnen vastleggen met betrekking tot goothoogte, nokrichting, inhoud, bouwstijl, etc.

Regelmatig is er van overheidswege sprake van een beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan staan randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen over de gewenste bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit een nadere uiteenzetting over de beeldkwaliteit, de verkavelingopzet en de inrichting van de openbare ruimte.

In het beeldkwaliteitsplan vindt u de eisen waaraan uw plan moet voldoen. Het beeldkwaliteitsplan wordt meestal ondersteund door referentiebeelden, die als sfeerbeelden de richting aangeven.

Houd naast afmeting en prijs van de bouwgrond rekening met de ligging van de kavel ten opzichte van bestaande of toekomstige bebouwing in de omgeving. Ook de ligging ten opzichte van de zon en de infrastructuur met wegen, scholen en winkels, kunnen voor u van doorslaggevende betekenis zijn bij uw besluit om de bouwkavel te kopen.

Ga altijd op de locatie de bouwkavel bekijken en laat u daarbij, indien mogelijk, door een deskundige ondersteunen. Koopt u bouwgrond in een gemeentelijk nieuwbouwplan dan zorgt de gemeente vrijwel altijd voor een schone grondverklaring.

Koopt u de bouwkavel van een particulier, dan is de verkoper niet verplicht een zogenaamde schoongrondverklaring af te geven. Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, komen die kosten voor uw eigen rekening. Aangezien de grond nog in eigendom is bij de verkoper, mag een bodemonderzoek overigens alleen worden gedaan na instemming van de verkoper.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot natte muren na iedere wolkbreuk. De bodemgesteldheid is vooral van belang voor de vraag of er, en zo ja hoeveel er, geheid dient te worden. Extra heipalen betekent ook extra kosten voor u.

 

Advies inwinnen

Steeds meer mensen vragen al in een vroeg stadium om advies.

Zo kunt u betere keuzes maken en komt u niet voor onverwachte problemen te staan.

Neem voor meer informatie daarom gerust contact met ons op.