Gemeente Het Bildt

Sint-Annaparochie (Bildts, Fries: Sint Anne) is als hoofdplaats het grootste dorp van de gemeente het Bildt, provincie Friesland. Sint-Annaparochie ligt ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van Leeuwarden en Sint-Annaparochie heeft ongeveer 5000 inwoners. De eerste naam die Sint-Annaparochie  kreeg van bewoners die het gebied als eerst bewoonden was "Altoenae", vernoemd naar een plaatsen waar de bewoners van het nieuwe gebied vandaan kwamen,Wijngaarden Kijfhoek, Zuid-Holland. Het kleinere dorp Nij Altoenea ten noorden van Sint-Annaparochie is een oorspronkelijk naam die nog refereert aan de oorspronkelijk gebruikte naam van het hoofddorp. Altoenea vormde samen met de naburige dorpen katholieke parochies, waardoor de namen daarvan al snel over gingen op de dorpen. "Altoenea" is uiteindelijk vernoemd naar de heilige Anna, de moeder van Maria en kreeg de naam "Sint-Annaparochie".

 

Kenmerkend van Sint-Annaparochie is de achthoekige Van Harenskerk uit 1683 in het midden van Sint-Annaparochie. Achter de kerk staat de grafkapel van de familie Van Haren. De koperen deuren naar de grafkapel is een geschenk van de Zweedse koning, Karel XI. De in 1700 geplaatste rijk versierde preekstoel van houtsnijwerk is afkomstig uit Duitsland. Het orgel is in 1727 gebouwd door de Duitser Johannes Radeker, afkomstig uit Danzig, en was leerling en meesterknecht van onder andere Arp 'Schnitger' en Christiaan Muller. De laatste bouwde het orgel in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en het orgel in de Haarlemse Groote of St Bavokerk. Het Radekerorgel is geschonken door Willem van Haren en vrouwe Rixt van Andrea. In de voorloper van deze kerk, die op dezelfde plaats stond, trouwde op 22 juni 1634 de kunstschilder Rembrandt van Rijn met Saskia Van Uylenburgh. Een bronzen beeld voor de kerk herinnert hieraan.

 

Inwoners van Sint Annaparochie

- 1744 - 1137

 - 1954 - 3756

 - 1959 - 3697

 - 1964 - 3879

 - 1969 - 2448

 - 1974 - 2316

 - 2004 - 3990