Gemeente Opsterland

Terwispel is een dorp in de gemeente Opsterland, provincie Friesland. Terwispel telt circa 1000 inwoners en is gelegen vlakbij een bosrijke omgeving. Terwispel behoort tot de oudere nederzettingen van de gemeente en Terwispel heeft van oorsprong een agrarisch karakter. Terwispel heeft een rijk verenigingsleven, met onder andere veel verschillende sportverenigingen. De sportvereniging van Terwispel heet Wispolia. Wie lid is van deze sportvereniging kan deelnemen aan onder andere de volgende sporten: voetbal, gymnastiek en tennis. Plaats van samenkomst voor de verenigingen is vaak 'Us Doarpshûs'. Dit multifunctioneel centrum werd in 1987 met veel zelfwerkzaamheid gebouwd. Één keer in de twee jaar is er een dorpsfeest in Terwispel. Tijdens het dorpsfeest van Terwispel zijn er allerlei activiteiten in Terwispel. Een belangrijk onderdeel van het dorpsfeest is de buurtkamp.

 

Buurtverenigingen in Terwispel

- Bûtewei

- Doarpshûsbuorren

- Hiskebuorren

- Alde Dyk/Klidze Rjocht

- Om 'e Bocht

- Plantsoen

- Smidte

- Spaltenbrêge/Kolderveen

- De Streek Oost

- Twa in ien

- Unwaarskamp

- Zonnedael